Regionalni centar za mlade talente-Beograd 2

Primalac donacije: Regionalni centar za mlade talente-Beograd 2
Vrsta donacije: Stipendije za letnji kamp
Vrednost donacije: 1.160 USD
Davalac donacije: Klubovi u Distriktu 2483
Donaciju obezbedio: Klubovi u Distriktu 2483 u okviru manifestacije “Rotari dan”-podrška mladim talentima

 

U okviru manifestacije “Rotari dan” – podrška mladim talentima koja je organizovana 16. juna 2018.godine u Skupštini grada Beograda obezbeđena su sredstva-stipendije za letnji kamp za 11 mladih naučnika iz srednjih škola koji su na svetkom prvenstvu naučnika osvojili zlatne, srebrne i bronzane medalje. Ček na iznos od 119.460,00 dinara Guverneri Branislav Ranđelović i Vladimir Matić uručili su Nikoli Srzentiću, direktoru Regionalnog centra za mlade talente-Beograd 2.