OŠ “Vera Miščević” Belegiš

Primalac donacije: OŠ “Vera Miščević” Belegiš
Vrsta donacije: 2 kompleta računara
Vrednost donacije: 500 USD
Davalac donacije: Rotari klub Stara Pazova
Donaciju obezbedio: Rotari klub Stara Pazova i učesnici Global Granta 1870836 (host klub RC BG Čukarica, ino partner E klub Berlin Global i 50 klubova i Distrikata)

 

Rotari klub Stara Pazova je iz  Global Granta 1870836 (host klub RC BG Čukarica, ino partner E klub Berlin Global i 50 klubova i Distrikata) dobio je 2 kompleta računara za opremanje kabineta informatike za OŠ “Vera Miščević” Belegiš.