OŠ „Jovan Popović“ Novi Sad

Primalac donacije: OŠ „Jovan Popović“ Novi Sad
Vrsta donacije: 4 kompleta računara
Vrednost donacije: 1.000 USD
Davalac donacije: Rotari klub Novi Sad Alma Mons
Donaciju obezbedio: Rotari klub Novi Sad Alma Mons i učesnici Global Granta 1870836 (host klub RC BG Čukarica, ino partner E klub Berlin Global i 50 klubova i Distrikata).

 

Rotari klub Novi Sad Alma Mons su kroz učešće u Global Grantu 1870836 (host klub RC BG Čukarica, ino partner E klub Berlin Global i 50 klubova i Distrikata) obezbedili 4 kompleta računara za opremanje kabineta informatike za OŠ „Jovan Popović“ Novi Sad.