O.Š. “Milena Pavlović Barili” iz Beograda

Primalac donacije: O.Š. “Milena Pavlović Barili” iz Beograda
Vrsta donacije: 16 kompleta računara
Vrednost donacije: 4.000 USD
Davalac donacije: Rotari klub Beograd Čukarica
Donaciju obezbedio: Rotari klub Beograd Čukarica i učesnici Global Granta 1870836 (host klub RC BG Čukarica, ino partner E klub Berlin Global i 50 klubova i Distrikata).

 

Rotari klub Beograd Čukarica i učesnici Global Granta 1870836 (host klub RC BG Čukarica, ino partner E klub Berlin Global i 50 klubova i Distrikata) obezbedili su 16 kompleta računara za opremanje kabineta informatike za Osnovnu školu “Milena Pavlović Barili”” iz Beograda.

Računare je uručio čarter predsednik RC Beograd Čukarica i aktuelni Guverner Distrikta Vladimir Matić.