O.Š. “Ilija Garašanin“ Aranđelovac

Primalac donacije: O.Š. “Ilija Garašanin“ Aranđelovac
Vrsta donacije: 2 kompleta računara
Vrednost donacije: 500 USD
Davalac donacije: Rotari klub Beograd Čukarica i Rotari klub Beograd Kalemegdan
Donaciju obezbedio: Rotari klub Beograd Čukarica, Rotari klub Beograd Kalemegdan i učesnici Global Granta 1870836 (host klub RC BG Čukarica, ino partner E klub Berlin Global i 50 klubova i Distrikata).

 

Rotari klub Beograd Čukarica, Rotari klub Beograd Kalemegdan i učesnici Global Granta 1870836 (host klub RC BG Čukarica, ino partner E klub Berlin Global i 50 klubova i Distrikata) obrzbrdili su 2 kompleta računara za opremanje kabineta informatike za Osnovnu školu “Ilija Garašanin” u Aranđelovcu.