Muzička škola “Josip Slavenski” iz Beograda

Primalac donacije: Muzička škola “Josip Slavenski” iz Beograda
Vrsta donacije: 2 kompleta računara
Vrednost donacije: 500 USD
Davalac donacije: Rotari klub Beograd Global
Donaciju obezbedio: Rotari klub Beograd Global i učesnici Global Granta 1870836 (host klub RC BG Čukarica, ino partner E klub Berlin Global i 50 klubova i Distrikata).

 

Rotari klub Beograd Global je iz Global Granta 1870836 (host klub RC BG Čukarica, ino partner E klub Berlin Global i 50 klubova i Distrikata) dobila 2 kompleta računara za opremanje kabineta informatike za Muzičku školu “Josip Slavenski” iz Beograda.