Mašinsko-Elektrotehnička škola u Boru

Primalac donacije: Mašinsko-Elektrotehnička škola u Boru
Vrsta donacije: 3 kompleta računara
Vrednost donacije: 750 USD
Davalac donacije: Rotari Distrikt 2483 i Rotari klub Bor
Donaciju obezbedio: Rotari Distrikt 2483 i Rotari klub Bor i učesnici Global Granta 1870836 (host klub RC BG Čukarica, ino partner E klub Berlin Global i 50 klubova i Distrikata)

 

Rotari Distrikt 2483 i Rotari klub Bor su iz Global Granta 1870836 (host klub RC BG Čukarica, ino partner E klub Berlin Global i 50 klubova i Distrikata) donirali 3 kompleta računara za opremanje kabineta informatike za Mašinsko-Elektrotehničku školu u Boru.