O projektu

Donacije
100%

O projektu

U okviru obeležavanja 101 godine postojanja Rotari Fondacije u Distriktu 2483 Srbija i Crna Gora pokrenut je projekat “101 za 101”-101 projekat za 101 školu u Srbiji i Crnoj Gori. Na osnovu dogovora i u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije želja nam je da pre svega opremimo škole sa kompjuterima, laptopovima, tabletima i opremom za umrežavanje. Na ovaj način omogućićemo tehnološku osnovu za izvođenje informatike kao obaveznog predmeta u petom razredu osnovne škole. Pored opremanja kabineta informatike rotari klubovi će pružiti pomoć školama i kroz opremanje biblioteka, đačkih kuhinja, davanja stipendija i nagrada najboljim učenicima i dr.

Preduzete Aktivnosti

Radi realizacije projekta “101 za 101” do sada su preduzete sledeće aktivnosti:

  • Pozvani su svi klubovi u Distriktu 2483 da organizuju fundraising evente radi prikupljanja sredstava kao i da predlože svojim bratskim klubovima da podrže ovaj projekat,
  • Poslat je predlog velikom broju prijateljskih Distrikata i klubova da finansijski podrže aktivnosti, a pre svega Global Grant kao najvažniji deo projekata „101 za 101“,
  • Kontaktiran je veliki broj donatora da podrže projekat, kroz kupovinu ili ustupanje svojih korišćenih kompjutera školama, po njihovoj želji, a u dogovoru sa Distriktom, lokalnim rotari klubom i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Na osnovu sprovedenih aktivnosti uručene su i prve donacije školama.

DG Vladimir Matić
Guverner Distrikta 2483 - Koordinator projekta
RC Beograd - Čukarica
IPDG Branislav Ranđelović
Past Guverner Distrikta 2483
RC Niš - Konstantin Veliki
Nikola Božić
Sekretar Distrikta 2483
Rotary E-klub D2483